PQSVG Series
STATIC VAR GENERATOR/STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR
https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/product/pqsvg-series/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/product/pqsvg-series/youtube.png  info@pq-team.com
อุปกรณ์ปรับปรุงค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ในอุดมคติที่สามารถปรับแก้ค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ได้ทั้ง Lagging PF. และ Leading PF. อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังสามารถกำจัดกระแสฮาร์มอนิกได้สูงสุดถึง 30% ของพิกัดเครื่องโดยอาศัยการทำงานของอินเวอเตอร์ร่วมกับการควบคุมของ Digital Signal Processing (DSP) ที่ให้ความเร็วในการคำนวนและควบคุมการทำงานสูงสุด มีให้เลือกพิกัดแรงดันตั้งแต่ 400V จนถึง 11kV
 
PQSVG
STATIC VAR GENERATOR FOR LOW VOLTAGE
https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/product/pqsvg-series/PQSVG-LV2.png
อุปกรณ์ชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟและกำจัดฮาร์มอนิกชนิดแอคทีฟสำหรับแรงดันต่ำ (0.4-0.69kV) ออกแบบและผลิตบนพื้นฐานของอินเวอเตอร์ซึ่งทำงานด้วยความถี่สูงซึ่งควบคุมการทำงานด้วย Digital Signal Processor (DSP) ค่าตัวแปรทางไฟฟ้าของระบบจะถูกตรวจจับและคำนวนอย่างแม่นยำโดย DSP เพื่อสั่งงานให้อินเวอเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพื่อชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟและกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แก้ปัญหาไฟตกชั่วขณะ ไฟกระพริบ (Sag/flicker voltage) เพื่อเพิ่มสเถียรภาพและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่  นอกจากนั้นยังสามารถทำหน้าที่จัดสมดุลกระแสของระบบไฟฟ้า 3 เฟส (Current/Power/Load unbalance) ทำให้ PASVG สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ระบบไฟฟ้าของท่านมีคุณภาพกำลังไฟฟ้าและค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์สูงสุด
 
PQSVG-MV
STATIC VAR GENERATOR FOR MEDIUM VOLTAGE
https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/product/pqsvg-series/PQSVG-MV.png?attredirects=0
อุปกรณ์ชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟและกำจัดฮาร์มอนิกชนิดแอคทีฟสำหรับแรงดันปานกลาง (3.3-11kV)  ออกแบบและผลิตบนพื้นฐานของอินเวอเตอร์หลายระดับแรงดัน (Multi-level inverter) เพื่อให้สามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงดัน 3.3-11kV ได้โดยตรงส่งผลให้ไม่ต้องใช้หม้อแปลงทำหน้าที่เพิ่มระดับแรงดันในการเชื่อมเข้าระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ไม่มีกำลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลง ค่าตัวแปรทางไฟฟ้าของระบบจะถูกตรวจจับและคำนวนอย่างแม่นยำโดย DSP เพื่อสั่งงานให้อินเวอเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพื่อชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟและกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แก้ปัญหาไฟตกชั่วขณะ ไฟกระพริบ (Sag/flicker voltage) เพื่อเพิ่มสเถียรภาพและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่  นอกจากนั้นยังสามารถทำหน้าที่จัดสมดุลกระแสของระบบไฟฟ้า 3 เฟส (Current/Power/Load unbalance) ทำให้ PASVG สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ระบบไฟฟ้าของท่านมีคุณภาพกำลังไฟฟ้าและค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์สูงสุด
 
PQSVG-HV
STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR FOR HIGH VOLTAGE
https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/product/pqsvg-series/PQSVG-HV.png?attredirects=0
อุปกรณ์ชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟและกำจัดฮาร์มอนิกชนิดแอคทีฟสำหรับแรงดันสูง (>11kV) โดยการรวมอินเวอเตอร์หลายระดับแรงดัน (Multi-level inverter) เข้ากับหม้อแปลงเพิ่มระดับแรงดันสำหรับเชื่อมเข้าสู่ระบบแรงดันสูง