https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/youtube.png  info@pq-team.com
POWER QUALITY TEAM COMPANY LIMITED 
บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคุณภาพไฟฟ้า โดยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านคุณภาพไฟฟ้า เราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยวิศวกรที่ทำงานด้านคุณภาพไฟฟ้ามานาน ทำให้เรารู้และเข้าใจถึงปัญหาคุณภาพไฟฟ้า และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เรามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าจะตรงจุดและคุ้มค่ากับการลงทุน


PRODUCTS & SERVICES
สินค้าและบริการ


อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า  เรามีอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าหลากหลายชนิดจัดจำหน่าย สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเช่น ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ลดปัญหาฮาร์มอนิกส์ ลดกำลังงานสูญเสียในระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการเสียหายของระบบไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม...

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า  เรามีทีมงานและเครื่องมือในการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือหาสาเหตุของปัญหาในระบบไฟฟ้าของท่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าให้กับท่าน
 รายละเอียดการตรวจวัดเพิ่มเติม...

ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง

ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า
  เรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบบไฟฟ้า CASE STUDIES
กรณีศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม ซึ่ง PQ TEAM ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกับปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าจนประสบความสำเร็จ

Case 1  ปัญหา Detuned Filter เกิดไฟลุกไหม้

Case 2  ปัญหาการทริปโดยไม่ทราบสาเหตุของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า และมอเตอร์ทำงานได้ไม่เต็มพิกัด

Case 3  ปัญหา Tuned Filter เสียหายหลังจากมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่OUR CUSTOMER
ลูกค้าของเรา

เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน บริหารจัดการน้ำ ธนาคารขนาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม เป็นต้น

รายละเอียดลูกค้าเพิ่มเติม... 

NEWS&ACTIVITIES

ข่าวและกิจกรรม


http://www.pq-team.com/activity
ทดสอบและส่งมอบ PQStarter 280kW 400V
9 ก.พ. 2564  
  
          PQ Team ส่งมอบผลิตภัณฑ์ PQStarter 280kW 400V เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มน้ำในระบบสูบน้ำของเหมืองถ่านหิน

http://www.pq-team.com/activity
ส่งมอบ PFMAX 525kvar  
19 พ.ย. 2563  
  
           ส่งมอบ PFMAX 525kvar เพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า และแก้ปัญหาเครื่องจักรเสียหายบ่อยในอุตสาหกรรมอาหาร

http://www.pq-team.com/activity
ส่งมอบ PQ STARTER-MV จำนวน 5 ชุด 
10 พ.ย. 2563  
  
            ติดตั้งและทดสอบ PQStarter-MV ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรการประดิษฐ์จาก PQ Team เพื่อใช้งานกับระบบสูบน้ำขนาดใหญ่ 1,400kW/6.6kV เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ชุด ให้แก่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ

http://www.pq-team.com/activity
ส่งมอบ PQSVG 300 kvar จำนวน 5 ชุด  
24 ต.ค. 2563  
  
           ติดตั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

http://www.pq-team.com/activity

ส่งมอบ PQSVG-R 100kvar จำนวน 12 ชุด  
                        22 ต.ค. 2563  
  
            ส่งมอบอุปกรณ์ Module Type รุ่น PQSVG-R 100kvar จำนวน 12 ชุด สำหรับติดตั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพไฟฟ้าของโรงพยาบาลARTICLES
บทความเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
ปัญหาฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า - ฮาร์มอนิก คืออะไร? สำหรับงานคุณภาพกำลังงานไฟฟ้าสามารถอธิบายได้อย่างง่ายคือค่าความถี่ที่ไม่ต้องการให้มีหรือเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้า


อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่? - การเลือกอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ดี ผลกระทบของการติดตั้งอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในปริมาณมาก ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหา