https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/youtube.png  info@pq-team.com
POWER QUALITY TEAM COMPANY LIMITED 
บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคุณภาพไฟฟ้า โดยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านคุณภาพไฟฟ้า เราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยวิศวกรที่ทำงานด้านคุณภาพไฟฟ้ามานาน ทำให้เรารู้และเข้าใจถึงปัญหาคุณภาพไฟฟ้า และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เรามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าจะตรงจุดและคุ้มค่ากับการลงทุน


PRODUCTS & SERVICES
สินค้าและบริการ


อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า  เรามีอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าหลากหลายชนิดจัดจำหน่าย สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเช่น ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ลดปัญหาฮาร์มอนิกส์ ลดกำลังงานสูญเสียในระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการเสียหายของระบบไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม...

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า  เรามีทีมงานและเครื่องมือในการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือหาสาเหตุของปัญหาในระบบไฟฟ้าของท่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าให้กับท่าน
 รายละเอียดการตรวจวัดเพิ่มเติม...

ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง

ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า
  เรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบบไฟฟ้า CASE STUDIES
กรณีศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม ซึ่ง PQ TEAM ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกับปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าจนประสบความสำเร็จ

1.  ปัญหา Detuned Filter เกิดไฟลุกไหม้
2.  ปัญหาการทริปโดยไม่ทราบสาเหตุของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า และมอเตอร์ทำงานได้ไม่เต็มพิกัด
3.  ปัญหา Medium-Voltage Tuned Filter ที่ 6.6 kV เสียหายหลังจากมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่OUR CUSTOMER
ลูกค้าของเรา

เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน บริหารจัดการน้ำ ธนาคารขนาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม เป็นต้น

รายละเอียดลูกค้าเพิ่มเติม... 
NEWS&ACTIVITIES

ข่าวและกิจกรรม

http://www.pq-team.com/activity
งานติดตั้ง ทดสอบ และส่งมอบงาน PQStarter-MV 22/6.6kV 1,400kW  
22 ธ.ค. 2561  
  
           สำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำ 6.6kV/1,400kW เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

http://www.pq-team.com/activity
ส่งมอบ PFMax สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล 
4 ธ.ค. 2561  
  
           PQ TEAM ได้เข้าติดตั้งและส่งมอบ PFMax สำหรับปรับปรุง PF. และลดฮาร์มอนิกจาก DC motor drive ขนาดใหญ่ ในส่วนงานลูกหีบ อุตสาหกรรมน้ำตาล

http://www.pq-team.com/activity
ส่งมอบ PFMax สำหรับอุตสาหกรรมเคมีจากประเทศญี่ปุ่น
16 พ.ย. 2561  
  
           PQ TEAM ได้เข้าติดตั้งและส่งมอบ PFMax สำหรับปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีจากประเทศญี่ปุ่น

ส่งมอบ PFMax สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กเส้นรีดร้อน
10 พ.ย. 2561  
  
           PQ TEAM ได้เข้าติดตั้งและส่งมอบ    PFMax ใน
โครงการต่อเนื่องเฟส 2  สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดกำลังงานสูญเสียในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นรีดร้อน 

http://www.pq-team.com/activity
วิจัยและพัฒนาสินค้าร่วมกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงชั้นนำในประเทศ
18 ต.ค. 2561

              PQ Team ได้ทำการทดสอบงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ของ PQ team สำหรับใช้ในการการสตาร์ทและใช้งานมอเตอร์ขนาดใหญ่ร่วมกับ บมจ. ถิรไทย           


ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโรงแยกก๊าซ 
5 ก.ย. 2561  

          PQ Team ได้เข้าตรวจวัดและจัดทำรายงานวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าให้กับโรงแยกก๊าซขนาดใหญ่

ข่าวและกิจกรรมเพิ่มเติม...


ARTICLES
บทความเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่? - การเลือกอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ดี ผลกระทบของการติดตั้งอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในปริมาณมาก ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหา

บทความเพิ่มเติม...