https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/youtube.png  info@pq-team.com
POWER QUALITY TEAM COMPANY LIMITED 
บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคุณภาพไฟฟ้า โดยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านคุณภาพไฟฟ้า เราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยวิศวกรที่ทำงานด้านคุณภาพไฟฟ้ามานาน ทำให้เรารู้และเข้าใจถึงปัญหาคุณภาพไฟฟ้า และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เรามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าจะตรงจุดและคุ้มค่ากับการลงทุน


PRODUCTS & SERVICES
สินค้าและบริการ


อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า  เรามีอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าหลากหลายชนิดจัดจำหน่าย สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเช่น ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ลดปัญหาฮาร์มอนิกส์ ลดกำลังงานสูญเสียในระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการเสียหายของระบบไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม...

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า  เรามีทีมงานและเครื่องมือในการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือหาสาเหตุของปัญหาในระบบไฟฟ้าของท่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าให้กับท่าน
 รายละเอียดการตรวจวัดเพิ่มเติม...

ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง

ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า
  เรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบบไฟฟ้า ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง

ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้า
  เรามีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความชำนาญและประสบกรณ์ สามารถช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและคุ้มกับค่าใช้จ่ายมากที่สุดCASE STUDIES
กรณีศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม และแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมกับปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น

1.  ปัญหา Detuned Filter เกิดไฟลุกไหม้
2.  ปัญหาการทริปโดยไม่ทราบสาเหตุของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า และมอเตอร์ทำงานได้ไม่เต็มพิกัด
3.  ปัญหา Medium-Voltage Tuned Filter ที่ 6.6 kV เสียหายหลังจากมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่OUR CUSTOMER
ลูกค้าของเรา

เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน บริหารจัดการน้ำ ธนาคารขนาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม เป็นต้น

รายละเอียดลูกค้าเพิ่มเติม... 
NEWS&ACTIVITIES

ข่าวและกิจกรรม

http://www.pq-team.com/activity

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโรงแยกก๊าซ 
5 ก.ย. 2561  
  
           PQ Team ได้เข้าตรวจวัดและจัดทำรายงานวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าให้กับโรงแยกก๊าซขนาดใหญ่

ส่งมอบอุปกรณ์ PFMAX ให้กับบริษัทผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูป
3 ก.ย. 2561                                                 PQ Team ส่งมอบอุปกรณ์ PFMAX ให้กับบริษัทผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปชั้นนำ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า

จัดอบรมเรื่องปัญหาคุณภาพไฟฟ้าให้กับบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำ
9 พ.ค. 2561                                                 PQ Team ได้จัดการอบรมเรื่องการลดกำลังงานสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้าอันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและกรณีศึกษา   

ส่งมอบอุปกรณ์ PQPEL ให้กับบริษัท ผู้ผลิตหม้อแปลง
18 ธ.ค. 2560
                                              
            PQ Team ส่งมอบอุปกรณ์ PQPEL Programmable Electronic Load เพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบหม้อแปลง
        
 
                                      
http://www.pq-team.com/activity

ออกแบบ คำนวณ และแก้ไข SVC ที่ได้รับ ความเสียให้กลับมาใช้งานได้ปกติ

PQ Team ได้ทำการคำนวณ ออกแบบ และดำเนินการแก้ไข SVC ที่ได้รับความเสียหายของโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ให้สามารถกลับมาใช้งานปกติได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวและกิจกรรมเพิ่มเติม...


ARTICLES
บทความเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่? - การเลือกอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ดี ผลกระทบของการติดตั้งอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในปริมาณมาก ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหา

บทความเพิ่มเติม...