ทรานเชียนท์ในระบบไฟฟ้าเนื่องจากการต่อ-ปลด Capacitor Bank
Facebook Twitter More...
ในระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งใช้งานจะมีค่าอิมพีแดนซ์ประจำตัว โดยอาจจะอยู่ในรูปของค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำ ค่าความจุไฟฟ้า หรือมีหลายๆ อย่างพร้อมกันซึ่งเมื่อประกอบกันเป็นระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งใช้งานเป็นจำนวนมากนั้นย่อมมีการจัดตัวเป็นวงจรเรโซแนนซ์ทั้งอนุกรมและขนาน และจากบทความเรื่องเรโซแนนซ์ ปัญหาความถี่เรโซแนนซ์ของระบบไฟฟ้าไม่ได้ก่อปัญหาเฉพาะเวลาที่โหลดสร้างกระแสฮาร์มอนิกตรงกับความถี่เรโซแนนซ์ของระบบเพียงอย่างเดียว ในขณะที่มีการ ต่อ ปลดหรือสวิตช์โหลดกับระบบไฟฟ้า ก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการเรโซแนนซ์ในช่วงสั้นๆขึ้นซึ่งเราจะเรียกว่า ทรานเชียนท์ (Transient)


(a) แสดงการต่อ Capacitor Bank เข้ากับระบบไฟฟ้า


(b) แรงดันทรานเชียนท์ที่เกิดขึ้นจากการต่อ Capacitor Bank

แรงดันทรานเชียนท์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถส่งผลถึงการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต่อใช้งานอยู่ในระบบให้ทำงานผิดพลาดหรืออาจทำให้เสียหายร้ายแรงได้
  บทความที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูล