การแก้ปัญหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับแรงดันสูงโดยใช้ MV Detuned filter
Facebook Twitter More...
Medium Voltage Level Power Factor Correction by Detuned filter
     ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการแก้ไขและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor : PF.) สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางหรือสูง (Medium Voltage and High Voltage Power Factor Solution) โดยใช้ Detuned Filter ในกรณีที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ที่ระดับแรงดันสูงเราก็สามารถติดตั้ง Reactor อนุกรมเข้ากับ High Voltage Capacitor ที่ระดับแรงดันสูงได้เช่นเดียวกับที่ระดับแรงดันต่ำ วัตถุประสงค์ก็เช่นเดียวกับ (PFMax-N, PFMax-V) ที่ระดับแรงดันต่ำ ก็คือเพื่อป้องกันปัญหาเรโซแนนซ์ของ Capacitor ร่วมกับค่า Reactance ของหม้อแปลงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียหายรุนแรงต่อ Capacitor ได้


รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างการติดตั้ง MV Detuned Filter (PFMax-MV) พิกัด 22kV/4,000kvar)


รูปที่ 2 ภาพตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไข MV Detuned Filter พิกัด 6.6kV/3,500kvar)

  บทความที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูล