https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/home/youtube.png  info@pq-team.com

POWER QUALITY TEAM COMPANY LIMITED 
บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคุณภาพไฟฟ้า โดยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านคุณภาพไฟฟ้า เราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยวิศวกรที่ทำงานด้านคุณภาพไฟฟ้ามานาน ทำให้เรารู้และเข้าใจถึงปัญหาคุณภาพไฟฟ้า และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เรามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าจะตรงจุดและคุ้มค่ากับการลงทุน


PRODUCTS & SERVICES
สินค้าและบริการ


อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า  เรามีอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าหลากหลายชนิดจัดจำหน่าย สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเช่น ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ลดปัญหาฮาร์มอนิกส์ ลดกำลังงานสูญเสียในระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการเสียหายของระบบไฟฟ้า

                   รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม...


การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า  เรามีทีมงานและเครื่องมือในการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือหาสาเหตุของปัญหาในระบบไฟฟ้าของท่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าให้กับท่าน

                   รายละเอียดการตรวจวัดเพิ่มเติม...


ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง

ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า
  เรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบบไฟฟ้า 


ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง

ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้า
  เรามีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความชำนาญและประสบกรณ์ สามารถช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและคุ้มกับค่าใช้จ่ายมากที่สุด


ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง

ถ่ายภาพความร้อน
  เรามีบริการถ่ายภาพความร้อน ตรวจจุดร้อนของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน อาคารสูง โรงแรม พร้อมทั้งจัดทำรายการภาพถ่ายความร้อนOUR CUSTOMER
ลูกค้าของเรา

เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน บริหารจัดการน้ำ ธนาคารขนาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม เป็นต้น

รายละเอียดลูกค้าเพิ่มเติม...

 
  NEWS&ACTIVITIES
ข่าวและกิจกรรม
http://www.pq-team.com/activity
        
ส่งมอบอุปกรณ์ PQPEL ให้กับบริษัท  
ผู้ผลิตหม้อแปลง
18 ธ.ค. 2560                                                 PQ Team ส่งมอบอุปกรณ์ PQPEL Programmable Electronic Load เพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบหม้อแปลง

http://www.pq-team.com/activity
ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโรงแยกก๊าซ 
PAMax
1 พ.ย. 2560  
  
           PQ Team ได้เข้าตรวจวัดและจัดทำรายงานวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าให้กับโรงแยกก๊าซขนาดใหญ่

http://www.pq-team.com/activity
ส่งมอบอุปกรณ์ Active Power Filter 
PAMax
28 พ.ค. 2560 
           PQ Team ส่งมอบผลิตภัณฑ์ Active Power Filter PAmax เพื่อติดตั้งให้กับศูนย์ข้อมูลของบริษัทประกันภัยชั้นนำ

http://www.pq-team.com/activity
จัดอบรมสัมนาเรื่อง "ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและแนวทางแก้ไข"
17 ก.พ. 2560
           PQ Team ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  และนำผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมระบบที่มีการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท

http://www.pq-team.com/activity

 ออกแบบ คำนวณ และแก้ไข SVC ที่ได้รับ ความเสียให้กลับมาใช้งานได้ปกติ

           PQ Team ได้ทำการคำนวณ ออกแบบ และดำเนินการแก้ไข SVC ที่ได้รับความเสียหายของโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ให้สามารถกลับมาใช้งานปกติได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวและกิจกรรมเพิ่มเติม...


ARTICLES
บทความเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่? - การเลือกอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ดี ผลกระทบของการติดตั้งอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในปริมาณมาก ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter - ในการใช้งานมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพิกัดกำลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แรงดันต่ำหรือแรงดันปานกลางนั้น ขณะที่เริ่มสตาร์ทมอเตอร์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าจะเกิดกระแสสูง
ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง
ปัญหาการสตาร์ทมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังงานสูง - มอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพิกัดกำลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แรงดันต่ำหรือแรงดันปานกลางนั้น ขณะที่เริ่มสตาร์ทมอเตอร์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าจะเกิดกระแสสูงกว่ากระแสที่พิกัดทำงานปกติ 6-8 เท่า

บทความเพิ่มเติม...