บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด

POWER QUALITY TEAM COMPANY LIMITED


บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพไฟฟ้า เราให้บริการ ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า


เราดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านคุณภาพไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ทำให้เรารู้และเข้าใจปัญหาคุณภาพไฟฟ้าอย่างแท้จริง ประกอบกับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าหลากหลายชนิดและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราได้อย่างถูกต้องตรงจุดภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน

สินค้าและบริการ

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า


บริการทางวิศวกรรม


ข่าวและกิจกรรม

ติดตั้ง PAMAX 4L-0.4/100A จำนวน 3 set เพื่อแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าให้แก่โรงงานผลิตลวดตาข่ายขนาดใหญ่

26 มิ.ย. 2564

ส่งมอบ solution สำหรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการติดตั้ง Solar rooftop ขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมเหล็ก

1 มี.ค. 2564

ติดตั้งและทดสอบ PQStarter-MV ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรประดิษฐ์ของบริษัท เพื่อใช้งานกับระบบสูบน้ำขนาดใหญ่ 1,400kW/6.6kV เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ชุดให้แก่เหมืองถ่านหิน

10 พ.ย. 2563

ส่งมอบ PQSVG 300 kvar จำนวน 5 ชุด สำหรับติดตั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

24 ต.ค. 2563

บทความเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า

กรณีศึกษา

การแก้ปัญหาทางคุณภาพไฟฟ้าโดยบริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด