Activity

FROM OUR TEAM
Facebook Twitter More...
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
15 ก.ย. 2557

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ให้ความไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ PAMax (Active Power Filter) จากบริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้าและป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับงานโครงการสร้างและปรับปรุงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดย บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
 
Activity-12